Vervangt dit portal de gemeentelijke website www.boxtel.nl?

Nee, de portal wordt naast de gemeentelijke website ingezet. Ook naast onze social media kanalen (YouTube, Instagram, Twitter, Facebook).Wat wil de gemeente bereiken met dit portal?

Meer mensen de gelegenheid geven om hun ideeën voor het voetlicht te brengen en te delen. We kunnen als gemeente dan inspelen op behoeften die echt vanuit de samenleving zijn ontstaan. Ook biedt dit portal de mogelijkheid om te laten zien waar we samen onze schouders onder zetten.